Updated on 2023/03/28

写真a

 
KUSHIMA Itaru
 
Organization
Nagoya University Hospital Lecturer of hospital
Title
Lecturer of hospital

Degree 1

 1. 博士(医学) ( 2011.3   名古屋大学 ) 

Research Interests 8

 1. 双極性障害

 2. 自閉スペクトラム症

 3. 統合失調症

 4. 構造バリアント

 5. ゲノム

 6. 精神疾患

 7. 摂食障害

 8. ロングリードシーケンス

Research Areas 2

 1. Life Science / Psychiatry

 2. Life Science / Genome biology

Current Research Project and SDGs 1

 1. ゲノム解析に基づいた精神疾患の病態解明

Research History 5

 1. Nagoya University   Lecturer of hospital

  2019.4

 2. Nagoya University   Designated assistant professor

  2014.4 - 2019.3

   More details

  Country:Japan

 3. 医療法人 八誠会 守山荘病院

  2011.4 - 2014.3

   More details

  Country:Japan

 4. Nagoya University

  2007.4 - 2008.3

   More details

  Country:Japan

 5. 名古屋掖済会病院 研修医

  2005.4 - 2007.3

   More details

  Country:Japan

Education 2

 1. Nagoya University   Graduate School, Division of Medical Sciences

  - 2011

   More details

  Country: Japan

 2. Nagoya University   Faculty of Medicine

  - 2005

   More details

  Country: Japan

Professional Memberships 5

 1. 日本精神神経学会

 2. 日本生物学的精神医学会

 3. 日本統合失調症学会

 4. 日本人類遺伝学会

 5. 日本神経精神薬理学会

  2023.3

Committee Memberships 2

 1.   ゲノム解析研究専門審査委員会  

  2020.4   

 2.   東海精神神経学会・運営委員  

  2019   

   More details

  Committee type:Academic society

Awards 4

 1. 2018年度精神医学奨励賞

  2019.1   日本精神神経学会   Comparative Analyses of Copy-Number Variation in Autism Spectrum Disorder and Schizophrenia Reveal Etiological Overlap and Biological Insights.

 2. 第25回日本生物学的精神医学会学術賞

  2017.9   日本生物学的精神医学会  

   More details

  Award type:Award from Japanese society, conference, symposium, etc.  Country:Japan

 3. 第5回若手研究者育成プログラム奨励賞

  2016.9   日本生物学的精神医学会   ゲノムコピー数変異(CNV)解析に基づいた精神疾患の分子病態研究

 4. 第4回学術賞 優秀賞

  2013.4   日本統合失調症学会   ゲノム解析に基づいた統合失調症の病態解明

 

Papers 80

 1. X chromosome aneuploidies and schizophrenia: association analysis and phenotypic characterization Reviewed

  Kushima Itaru, Aleksic Branko, Kimura Hiroki, Nakatochi Masahiro, Lo Tzuyao, Ikeda Masashi, Arai Makoto, Hashimoto Ryota, Numata Shusuke, Okamura Yasunobu, Obara Taku, Inada Toshiya, Ozaki Norio

  PSYCHIATRY AND CLINICAL NEUROSCIENCES   Vol. 76 ( 12 ) page: 667 - 673   2022.12

   More details

  Authorship:Lead author, Corresponding author   Language:English  

  DOI: 10.1111/pcn.13474

  Web of Science

 2. Cross-Disorder Analysis of Genic and Regulatory Copy Number Variations in Bipolar Disorder, Schizophrenia, and Autism Spectrum Disorder Reviewed

  Kushima Itaru, Nakatochi Masahiro, Aleksic Branko, Okada Takashi, Kimura Hiroki, Kato Hidekazu, Morikawa Mako, Inada Toshiya, Ishizuka Kanako, Torii Youta, Nakamura Yukako, Tanaka Satoshi, Imaeda Miho, Takahashi Nagahide, Yamamoto Maeri, Iwamoto Kunihiro, Nawa Yoshihiro, Ogawa Nanayo, Iritani Shuji, Hayashi Yu, Lo Tzuyao, Otgonbayar Gantsooj, Furuta Sho, Iwata Nakao, Ikeda Masashi, Saito Takeo, Ninomiya Kohei, Okochi Tomo, Hashimoto Ryota, Yamamori Hidenaga, Yasuda Yuka, Fujimoto Michiko, Miura Kenichiro, Itokawa Masanari, Arai Makoto, Miyashita Mitsuhiro, Toriumi Kazuya, Ohi Kazutaka, Shioiri Toshiki, Kitaichi Kiyoyuki, Someya Toshiyuki, Watanabe Yuichiro, Egawa Jun, Takahashi Tsutomu, Suzuki Michio, Sasaki Tsukasa, Tochigi Mamoru, Nishimura Fumichika, Yamasue Hidenori, Kuwabara Hitoshi, Wakuda Tomoyasu, Kato Takahiro A., Kanba Shigenobu, Horikawa Hideki, Usami Masahide, Kodaira Masaki, Watanabe Kyota, Yoshikawa Takeo, Toyota Tomoko, Yokoyama Shigeru, Munesue Toshio, Kimura Ryo, Funabiki Yasuko, Kosaka Hirotaka, Jung Minyoung, Kasai Kiyoto, Ikegame Tempei, Jinde Seiichiro, Numata Shusuke, Kinoshita Makoto, Kato Tadafumi, Kakiuchi Chihiro, Yamakawa Kazuhiro, Suzuki Toshimitsu, Hashimoto Naoki, Ishikawa Shuhei, Yamagata Bun, Nio Shintaro, Murai Toshiya, Son Shuraku, Kunii Yasuto, Yabe Hirooki, Inagaki Masumi, Goto Yu-ichi, Okumura Yuto, Ito Tomoya, Arioka Yuko, Mori Daisuke, Ozaki Norio

  BIOLOGICAL PSYCHIATRY   Vol. 92 ( 5 ) page: 362 - 374   2022.9

   More details

  Authorship:Lead author, Corresponding author   Language:English   Publishing type:Research paper (scientific journal)  

  DOI: 10.1016/j.biopsych.2022.04.003

  Web of Science

 3. Contribution of copy number variations to the risk of severe eating disorders Reviewed

  Kushima Itaru, Imaeda Miho, Tanaka Satoshi, Kato Hidekazu, Oya-Ito Tomoko, Nakatochi Masahiro, Aleksic Branko, Ozaki Norio

  PSYCHIATRY AND CLINICAL NEUROSCIENCES   Vol. 76 ( 9 ) page: 423 - 428   2022.9

   More details

  Authorship:Lead author, Corresponding author   Language:English  

  DOI: 10.1111/pcn.13430

  Web of Science

 4. Exome sequencing analysis of Japanese autism spectrum disorder case-control sample supports an increased burden of synaptic function-related genes Reviewed

  Kimura Hiroki, Nakatochi Masahiro, Aleksic Branko, Guevara James, Toyama Miho, Hayashi Yu, Kato Hidekazu, Kushima Itaru, Morikawa Mako, Ishizuka Kanako, Okada Takashi, Tsurusaki Yoshinori, Fujita Atsushi, Miyake Noriko, Ogi Tomoo, Takata Atsushi, Matsumoto Naomichi, Buxbaum Joseph, Ozaki Norio, Sebat Jonathan

  TRANSLATIONAL PSYCHIATRY   Vol. 12 ( 1 )   2022.7

   More details

 5. Cross-disorder analysis of genic and regulatory copy number variations in bipolar disorder, schizophrenia, and autism spectrum disorder Reviewed

  Itaru Kushima, Masahiro Nakatochi, Branko Aleksic, Takashi Okada, Hiroki Kimura, Hidekazu Kato, Mako Morikawa, Toshiya Inada, Kanako Ishizuka, Youta Torii, Yukako Nakamura, Satoshi Tanaka, Miho Imaeda, Nagahide Takahashi, Maeri Yamamoto, Kunihiro Iwamoto, Yoshihiro Nawa, Nanayo Ogawa, Shuji Iritani, Yu Hayashi, Tzuyao Lo, Gantsooj Otgonbayar, Sho Furuta, Nakao Iwata, Masashi Ikeda, Takeo Saito, Kohei Ninomiya, Tomo Okochi, Ryota Hashimoto, Hidenaga Yamamori, Yuka Yasuda, Michiko Fujimoto, Kenichiro Miura, Masanari Itokawa, Makoto Arai, Mitsuhiro Miyashita, Kazuya Toriumi, Kazutaka Ohi, Toshiki Shioiri, Kiyoyuki Kitaichi, Toshiyuki Someya, Yuichiro Watanabe, Jun Egawa, Tsutomu Takahashi, Michio Suzuki, Tsukasa Sasaki, Mamoru Tochigi, Fumichika Nishimura, Hidenori Yamasue, Hitoshi Kuwabara, Tomoyasu Wakuda, Takahiro A. Kato, Shigenobu Kanba, Hideki Horikawa, Masahide Usami, Masaki Kodaira, Kyota Watanabe, Takeo Yoshikawa, Tomoko Toyota, Shigeru Yokoyama, Toshio Munesue, Ryo Kimura, Yasuko Funabiki, Hirotaka Kosaka, Minyoung Jung, Kiyoto Kasai, Tempei Ikegame, Seiichiro Jinde, Shusuke Numata, Makoto Kinoshita, Tadafumi Kato, Chihiro Kakiuchi, Kazuhiro Yamakawa, Toshimitsu Suzuki, Naoki Hashimoto, Shuhei Ishikawa, Bun Yamagata, Shintaro Nio, Toshiya Murai, Shuraku Son, Yasuto Kunii, Hirooki Yabe, Masumi Inagaki, Yu-ichi Goto, Yuto Okumura, Tomoya Ito, Yuko Arioka, Daisuke Mori, Norio Ozaki

  Biological Psychiatry     2022

   More details

  Authorship:Lead author, Corresponding author   Language:English  

 6. Implications of germline copy-number variations in psychiatric disorders: review of large-scale genetic studies Reviewed

  Nakatochi Masahiro, Kushima Itaru, Ozaki Norio

  JOURNAL OF HUMAN GENETICS   Vol. 66 ( 1 ) page: 25 - 37   2021.1

   More details

 7. ARHGAP10, which encodes Rho GTPase-activating protein 10, is a novel gene for schizophrenia risk Reviewed

  Sekiguchi Mariko, Sobue Akira, Kushima Itaru, Wang Chenyao, Arioka Yuko, Kato Hidekazu, Kodama Akiko, Kubo Hisako, Ito Norimichi, Sawahata Masahito, Hada Kazuhiro, Ikeda Ryosuke, Shinno Mio, Mizukoshi Chikara, Tsujimura Keita, Yoshimi Akira, Ishizuka Kanako, Takasaki Yuto, Kimura Hiroki, Xing Jingrui, Yu Yanjie, Yamamoto Maeri, Okada Takashi, Shishido Emiko, Inada Toshiya, Nakatochi Masahiro, Takano Tetsuya, Kuroda Keisuke, Amano Mutsuki, Aleksic Branko, Yamomoto Takashi, Sakuma Tetsushi, Aida Tomomi, Tanaka Kohichi, Hashimoto Ryota, Arai Makoto, Ikeda Masashi, Iwata Nakao, Shimamura Teppei, Nagai Taku, Nabeshima Toshitaka, Kaibuchi Kozo, Yamada Kiyofumi, Mori Daisuke, Ozaki Norio

  TRANSLATIONAL PSYCHIATRY   Vol. 10 ( 1 )   2020.7

   More details

 8. Comparative Analyses of Copy-Number Variation in Autism Spectrum Disorder and Schizophrenia Reveal Etiological Overlap and Biological Insights Reviewed

  Kushima Itaru, Aleksic Branko, Nakatochi Masahiro, Shimamura Teppei, Okada Takashi, Uno Yota, Morikawa Mako, Ishizuka Kanako, Shiino Tomoko, Kimura Hiroki, Arioka Yuko, Yoshimi Akira, Takasaki Yuto, Yu Yanjie, Nakamura Yukako, Yamamoto Maeri, Iidaka Tetsuya, Iritani Shuji, Inada Toshiya, Ogawa Nanayo, Shishido Emiko, Torii Youta, Kawano Naoko, Omura Yutaka, Yoshikawa Toru, Uchiyama Tokio, Yamamoto Toshimichi, Ikeda Masashi, Hashimoto Ryota, Yamamori Hidenaga, Yasuda Yuka, Someya Toshiyuki, Watanabe Yuichiro, Egawa Jun, Nunokawa Ayako, Itokawa Masanari, Arai Makoto, Miyashita Mitsuhiro, Kobori Akiko, Suzuki Michio, Takahashi Tsutomu, Usami Masahide, Kodaira Masaki, Watanabe Kyota, Sasaki Tsukasa, Kuwabara Hitoshi, Tochigi Mamoru, Nishimura Fumichika, Yamasue Hidenori, Eriguchi Yosuke, Benner Seico, Kojima Masaki, Yassin Walid, Munesue Toshio, Yokoyama Shigeru, Kimura Ryo, Funabiki Yasuko, Kosaka Hirotaka, Ishitobi Makoto, Ohmori Tetsuro, Numata Shusuke, Yoshikawa Takeo, Toyota Tomoko, Yamakawa Kazuhiro, Suzuki Toshimitsu, Inoue Yushi, Nakaoka Kentaro, Goto Yu-ichi, Inagaki Masumi, Hashimoto Naoki, Kusumi Ichiro, Son Shuraku, Murai Toshiya, Ikegame Tempei, Okada Naohiro, Kasai Kiyoto, Kunimoto Shohko, Mori Daisuke, Iwata Nakao, Ozaki Norio

  CELL REPORTS   Vol. 24 ( 11 ) page: 2838-2856   2018.9

   More details

  Authorship:Lead author   Language:English   Publishing type:Research paper (scientific journal)  

  DOI: 10.1016/j.celrep.2018.08.022

  Web of Science

 9. High-resolution copy number variation analysis of schizophrenia in Japan Reviewed

  Kushima I, Aleksic B, Nakatochi M, Shimamura T, Shiino T, Yoshimi A, Kimura H, Takasaki Y, Wang C, Xing J, Ishizuka K, Oya-Ito T, Nakamura Y, Arioka Y, Maeda T, Yamamoto M, Yoshida M, Noma H, Hamada S, Morikawa M, Uno Y, Okada T, Iidaka T, Iritani S, Yamamoto T, Miyashita M, Kobori A, Arai M, Itokawa M, Cheng MC, Chuang YA, Chen CH, Suzuki M, Takahashi T, Hashimoto R, Yamamori H, Yasuda Y, Watanabe Y, Nunokawa A, Someya T, Ikeda M, Toyota T, Yoshikawa T, Numata S, Ohmori T, Kunimoto S, Mori D, Iwata N, Ozaki N.

  Molecular Psychiatry   Vol. 22 ( 3 ) page: 430-440   2017.3

   More details

  Authorship:Lead author   Language:English   Publishing type:Research paper (scientific journal)  

 10. Clinical manifestations of schizophrenia in four patients with variants in voltage-gated calcium channel-encoding genes: a case series Reviewed

  Lo Tzuyao, Kushima Itaru, Aleksic Branko, Yoshimi Akira, Someya Toshiyuki, Watanabe Yuichiro, Ozaki Norio

  PSYCHIATRY AND CLINICAL NEUROSCIENCES   Vol. 77 ( 1 ) page: 57 - 59   2023.1

   More details

  Authorship:Corresponding author   Language:English  

  DOI: 10.1111/pcn.13494

  Web of Science

 11. Turner syndrome presenting with idiopathic regression: A case report Reviewed

  Mizobuchi Kosuke, Kushima Itaru, Kato Hidekazu, Miyajima Mari, Kimura Hiroyuki, Ozaki Norio

  PSYCHIATRY AND CLINICAL NEUROSCIENCES   Vol. 76 ( 12 ) page: 680 - 682   2022.12

   More details

  Authorship:Corresponding author   Language:English  

  DOI: 10.1111/pcn.13483

  Web of Science

 12. A case of bipolar disorder with AIF1 (coding gene of Iba-1) deletion: A pilot in vitro analysis using blood-derived microglia-like cells Reviewed

  Ohgidani Masahiro, Kushima Itaru, Inamine Shogo, Kyuragi Sota, Sagata Noriaki, Nakao Tomohiro, Kanba Shigenobu, Ozaki Norio, Kato Takahiro A.

  PSYCHIATRY AND CLINICAL NEUROSCIENCES     2022.11

   More details

  Language:English  

  DOI: 10.1111/pcn.13505

  Web of Science

 13. Establishment of induced pluripotent stem cells from a patient with 16p13.11 duplication and VPS13B deletion Reviewed

  Okumura Hiroki, Arioka Yuko, Kushima Itaru, Mori Daisuke, Ozaki Norio

  STEM CELL RESEARCH   Vol. 64   2022.10

   More details

 14. The genetic architecture of schizophrenia: review of large-scale genetic studies

  Kato Hidekazu, Kimura Hiroki, Kushima Itaru, Takahashi Nagahide, Aleksic Branko, Ozaki Norio

  JOURNAL OF HUMAN GENETICS     2022.7

 15. Treatment-resistant schizophrenia in patients with 3q29 deletion: A case series of four patients Reviewed

  Nawa Yoshihiro, Kushima Itaru, Aleksic Branko, Yamamoto Maeri, Kimura Hiroyuki, Banno Masahiro, Hashimoto Ryota, Ozaki Norio

  PSYCHIATRY AND CLINICAL NEUROSCIENCES   Vol. 76 ( 7 ) page: 338 - 339   2022.7

   More details

  Authorship:Corresponding author   Language:English  

  DOI: 10.1111/pcn.13361

  Web of Science

 16. Psychiatric patients with a de novo 17q12 deletion: Two case reports Reviewed

  Kushima Itaru, Uematsu Mariko, Ishizuka Kanako, Aleksic Branko, Ozaki Norio

  PSYCHIATRY AND CLINICAL NEUROSCIENCES   Vol. 76 ( 7 ) page: 345 - 347   2022.7

   More details

  Authorship:Lead author, Corresponding author   Language:English  

  DOI: 10.1111/pcn.13367

  Web of Science

 17. Identification of rare mutations of the vasoactive intestinal peptide receptor 2 gene in schizophrenia

  Chen Chia-Hsiang, Cheng Min-Chih, Hu Tsung-Ming, Ping Lieh-Yung, Kushima Itaru, Aleksic Branko

  PSYCHIATRIC GENETICS   Vol. 32 ( 3 ) page: 125 - 130   2022.6

 18. Investigation of OLIG2 as a candidate gene for schizophrenia and autism spectrum disorder

  Furuta Sho, Aleksic Branko, Nawa Yoshihiro, Kimura Hiroki, Kushima Itaru, Ishizuka Kanako, Kato Hidekazu, Toyama Miho, Arioka Yuko, Mori Daisuke, Morikawa Mako, Inada Toshiya, Ozaki Norio

  NAGOYA JOURNAL OF MEDICAL SCIENCE   Vol. 84 ( 2 ) page: 260 - 268   2022.5

 19. Effect of a novel nasal oxytocin spray with enhanced bioavailability on autism: a randomized trial

  Yamasue Hidenori, Kojima Masaki, Kuwabara Hitoshi, Kuroda Miho, Matsumoto Kaori, Kanai Chieko, Inada Naoko, Owada Keiho, Ochi Keiko, Ono Nobutaka, Benner Seico, Wakuda Tomoyasu, Kameno Yosuke, Inoue Jun, Harada Taeko, Tsuchiya Kenji, Umemura Kazuo, Yamauchi Aya, Ogawa Nanayo, Kushima Itaru, Ozaki Norio, Suyama Satoshi, Saito Takuya, Uemura Yukari, Hamada Junko, Kano Yukiko, Honda Nami, Kikuchi Saya, Seto Moe, Tomita Hiroaki, Miyoshi Noriko, Matsumoto Megumi, Kawaguchi Yuko, Kanai Koji, Ikeda Manabu, Nakamura Itta, Isomura Shuichi, Hirano Yoji, Onitsuka Toshiaki, Kosaka Hirotaka, Okada Takashi

  BRAIN   Vol. 145 ( 2 ) page: 490 - 499   2022.4

 20. Variable psychiatric manifestations in patients with 16p11.2 duplication: a case series of 4 patients. Reviewed

  Psychiatry Clin Neurosci.     2022.3

   More details

  Authorship:Corresponding author   Language:English  

 21. Sequencing of selected chromatin remodelling genes reveals increased burden of rare missense variants in ASD patients from the Japanese population

  Lo Tzuyao, Kushima Itaru, Aleksic Branko, Kato Hidekazu, Nawa Yoshihiro, Hayashi Yu, Otgonbayar Gantsooj, Kimura Hiroki, Arioka Yuko, Mori Daisuke, Ozaki Norio

  INTERNATIONAL REVIEW OF PSYCHIATRY   Vol. 34 ( 2 ) page: 154 - 167   2022.2

 22. Trends in big data analyses by multicenter collaborative translational research in psychiatry. Invited Reviewed

  Psychiatry Clin Neurosci.     2022.1

   More details

  Language:English  

 23. Autism spectrum disorder comorbid with obsessive compulsive disorder and eating disorder in a woman with NBEA deletion. Reviewed

  Psychiatry Clin Neurosci.     2022.1

   More details

  Authorship:Corresponding author   Language:English  

 24. Effect of a novel nasal oxytocin spray with enhanced bioavailability on autism: a randomized trial. Reviewed

  Brain     2022

   More details

  Language:English  

 25. Identification of ultra-rare disruptive variants in voltage-gated calcium channel-encoding genes in Japanese samples of schizophrenia and autism spectrum disorder. Reviewed

  Transl Psychiatry     2022

   More details

  Language:English   Publishing type:Research paper (scientific journal)  

 26. Case report of a female with bipolar disorder and MBD5 deletion. Reviewed

  Psychiatry Clin Neurosci.     2022

   More details

  Authorship:Lead author, Corresponding author   Language:English  

 27. Identification of rare mutations of the vasoactive intestinal peptide receptor 2 gene in schizophrenia. Reviewed International coauthorship

  Psychiatr Genet.     2022

   More details

  Language:English  

 28. Treatment-resistant schizophrenia in patients with 3q29 deletion: A case series of four patients. Reviewed

  Nawa Y, Kushima I, Aleksic B, Yamamoto M, Kimura H, Banno M, Hashimoto R, Ozaki N.

  Psychiatry Clin Neurosci.     2022

   More details

  Language:English  

 29. Psychiatric patients with a de novo 17q12 deletion: two case reports. Reviewed

  Kushima I, Uematsu M, Ishizuka K, Aleksic B, Ozaki N.

  Psychiatry Clin Neurosci.     2022

   More details

  Authorship:Lead author, Corresponding author   Language:English  

 30. Exome sequencing of Japanese schizophrenia multiplex families supports the involvement of calcium ion channels

  Toyama Miho, Takasaki Yuto, Branko Aleksic, Kimura Hiroki, Kato Hidekazu, Nawa Yoshihiro, Kushima Itaru, Ishizuka Kanako, Shimamura Teppei, Ogi Tomoo, Ozaki Norio

  PLOS ONE   Vol. 17 ( 5 )   2022

 31. AKR1A1 Variant Associated With Schizophrenia Causes Exon Skipping, Leading to Loss of Enzymatic Activity. Reviewed

  Front Genet.     2021.12

   More details

  Language:English  

 32. Brain capillary structures of schizophrenia cases and controls show a correlation with their neuron structures. Reviewed

  Sci Rep.     2021.6

   More details

  Language:English  

 33. Dysregulation of post-transcriptional modification by copy number variable microRNAs in schizophrenia with enhanced glycation stress. Reviewed

  Transl Psychiatry     2021.5

   More details

  Language:English  

 34. Two novel mouse models mimicking minor deletions in 22q11.2 deletion syndrome revealed the contribution of each deleted region to psychiatric disorders. Reviewed

  Mol Brain.     2021.4

   More details

  Language:English  

 35. Resequencing and association analysis of GAP43 with autism spectrum disorder and schizophrenia in a Japanese population Reviewed

  Arta Reza K., Watanabe Yuichiro, Inoue Emiko, Nawa Yoshihiro, Morikawa Ryo, Egawa Jun, Kushima Itaru, Igeta Hirofumi, Hoya Satoshi, Sugimoto Atsunori, Tanra Andi J., Ozaki Norio, Someya Toshiyuki

    Vol. 82   2021.4

   More details

 36. Mice carrying a schizophrenia-associated mutation of the Arhgap10 gene are vulnerable to the effects of methamphetamine treatment on cognitive function: association with morphological abnormalities in striatal neurons Reviewed

  Hada Kazuhiro, Wulaer Bolati, Nagai Taku, Itoh Norimichi, Sawahata Masahito, Sobue Akira, Mizoguchi Hiroyuki, Mori Daisuke, Kushima Itaru, Nabeshima Toshitaka, Ozaki Norio, Yamada Kiyofumi

  MOLECULAR BRAIN   Vol. 14 ( 1 )   2021.1

   More details

 37. Structural diverseness of neurons between brain areas and between cases Reviewed

  Mizutani Ryuta, Saiga Rino, Yamamoto Yoshiro, Uesugi Masayuki, Takeuchi Akihisa, Uesugi Kentaro, Terada Yasuko, Suzuki Yoshio, De Andrade Vincent, De Carlo Francesco, Takekoshi Susumu, Inomoto Chie, Nakamura Naoya, Torii Youta, Kushima Itaru, Iritani Shuji, Ozaki Norio, Oshima Kenichi, Itokawa Masanari, Arai Makoto

    Vol. 11 ( 1 )   2021.1

   More details

 38. Chromosome 22q11.2 deletion causes PERK-dependent vulnerability in dopaminergic neurons Reviewed

    Vol. 63   2021.1

   More details

 39. Rare genetic variants in the gene encoding histone lysine demethylase 4C (KDM4C) and their contributions to susceptibility to schizophrenia and autism spectrum disorder Reviewed

  Kato Hidekazu, Kushima Itaru, Mori Daisuke, Yoshimi Akira, Aleksic Branko, Nawa Yoshihiro, Toyama Miho, Furuta Sho, Yu Yanjie, Ishizuka Kanako, Kimura Hiroki, Arioka Yuko, Tsujimura Keita, Morikawa Mako, Okada Takashi, Inada Toshiya, Nakatochi Masahiro, Shinjo Keiko, Kondo Yutaka, Kaibuchi Kozo, Funabiki Yasuko, Kimura Ryo, Suzuki Toshimitsu, Yamakawa Kazuhiro, Ikeda Masashi, Iwata Nakao, Takahashi Tsutomu, Suzuki Michio, Okahisa Yuko, Takaki Manabu, Egawa Jun, Someya Toshiyuki, Ozaki Norio

  TRANSLATIONAL PSYCHIATRY   Vol. 10 ( 1 )   2020.12

   More details

  Authorship:Corresponding author   Language:English  

  DOI: 10.1038/s41398-020-01107-7

  Web of Science

 40. Involvement of nicotinic acetylcholine receptors in behavioral abnormalities and psychological dependence in schizophrenia-like model mice Reviewed

  Noda Yukihiro, Uchida Mizuki, Mouri Akihiro, Yamada Shokuro, Goto Sakika, Kitagaki Shinji, Mamiya Takayoshi, Kushima Itaru, Arioka Yuko, Ozaki Norio, Yoshimi Akira

    Vol. 41   page: 92 - 105   2020.12

   More details

 41. Support vector machine-based classification of schizophrenia patients and healthy controls using structural magnetic resonance imaging from two independent sites Reviewed

  Yamamoto Maeri, Bagarinao Epifanio, Kushima Itaru, Takahashi Tsutomu, Sasabayashi Daiki, Inada Toshiya, Suzuki Michio, Iidaka Tetsuya, Ozaki Norio

    Vol. 15 ( 11 )   2020.11

   More details

 42. Rare single-nucleotide DAB1 variants and their contribution to Schizophrenia and autism spectrum disorder susceptibility Reviewed

  Nawa Yoshihiro, Kimura Hiroki, Mori Daisuke, Kato Hidekazu, Toyama Miho, Furuta Sho, Yu Yanjie, Ishizuka Kanako, Kushima Itaru, Aleksic Branko, Arioka Yuko, Morikawa Mako, Okada Takashi, Inada Toshiya, Kaibuchi Kozo, Ikeda Masashi, Iwata Nakao, Suzuki Michio, Okahisa Yuko, Egawa Jun, Someya Toshiyuki, Nishimura Fumichika, Sasaki Tsukasa, Ozaki Norio

  HUMAN GENOME VARIATION   Vol. 7 ( 1 )   2020.11

   More details

 43. Functional characterization of rare NRXN1 variants identified in autism spectrum disorders and schizophrenia Reviewed

  Ishizuka Kanako, Yoshida Tomoyuki, Kawabata Takeshi, Imai Ayako, Mori Hisashi, Kimura Hiroki, Inada Toshiya, Okahisa Yuko, Egawa Jun, Usami Masahide, Kushima Itaru, Morikawa Mako, Okada Takashi, Ikeda Masashi, Branko Aleksic, Mori Daisuke, Someya Toshiyuki, Iwata Nakao, Ozaki Norio

    Vol. 12 ( 1 )   2020.9

   More details

 44. The accumulation of advanced glycation end-products in a schizophrenic patient with a glyoxalase 1 frameshift mutation: An autopsy study Reviewed

  Torii Youta, Iritani Shuji, Sekiguchi Hirotaka, Habuchi Chikako, Fujishiro Hiroshige, Kushima Itaru, Kawakami Ito, Itokawa Masanari, Arai Makoto, Hayashida Shotaro, Masaki Katsuhisa, Kira Jun-ichi, Kawashima Kunihiro, Ozaki Norio

    Vol. 223   page: 356 - 358   2020.9

   More details

  Language:English  

  Web of Science

 45. Morphological alteration of myelin-oligodendrocytes in a schizophrenic patient with 22q11.2 deletion syndrome: An autopsy study

  Torii Youta, Iritani Shuji, Marui Tomoyasu, Sekiguchi Hirotaka, Habuchi Chikako, Fujishiro Hiroshige, Kushima Itaru, Oshima Kenichi, Niizato Kazuhiro, Hayashida Shotaro, Masaki Katsuhisa, Kira Jun-ichi, Yoshida Mari, Ozaki Norio

  SCHIZOPHRENIA RESEARCH   Vol. 223   page: 353 - 355   2020.9

   More details

 46. Effect of intranasal oxytocin on the core social symptoms of autism spectrum disorder: a randomized clinical trial Reviewed

  Yamasue Hidenori, Okada Takashi, Munesue Toshio, Kuroda Miho, Fujioka Toru, Uno Yota, Matsumoto Kaori, Kuwabara Hitoshi, Mori Daisuke, Okamoto Yuko, Yoshimura Yuko, Kawakubo Yuki, Arioka Yuko, Kojima Masaki, Yuhi Teruko, Owada Keiho, Yassin Walid, Kushima Itaru, Benner Seico, Ogawa Nanayo, Eriguchi Yosuke, Kawano Naoko, Uemura Yukari, Yamamoto Maeri, Kano Yukiko, Kasai Kiyoto, Higashida Haruhiro, Ozaki Norio, Kosaka Hirotaka

  MOLECULAR PSYCHIATRY   Vol. 25 ( 8 ) page: 1849 - 1858   2020.8

   More details

  Language:Japanese  

  DOI: 10.1038/s41380-018-0097-2

  Web of Science

 47. A recurrentPJA1variant in trigonocephaly and neurodevelopmental disorders Reviewed

  Suzuki Toshimitsu, Suzuki Toshifumi, Raveau Matthieu, Miyake Noriko, Sudo Genki, Tsurusaki Yoshinori, Watanabe Takaki, Sugaya Yuki, Tatsukawa Tetsuya, Mazaki Emi, Shimohata Atsushi, Kushima Itaru, Aleksic Branko, Shiino Tomoko, Toyota Tomoko, Iwayama Yoshimi, Nakaoka Kentaro, Ohmori Iori, Sasaki Aya, Watanabe Ken, Hirose Shinichi, Kaneko Sunao, Inoue Yushi, Yoshikawa Takeo, Ozaki Norio, Kano Masanobu, Shimoji Takeyoshi, Matsumoto Naomichi, Yamakawa Kazuhiro

  ANNALS OF CLINICAL AND TRANSLATIONAL NEUROLOGY   Vol. 7 ( 7 ) page: 1117 - 1131   2020.7

   More details

  Language:Japanese   Publishing type:Research paper (scientific journal)  

  DOI: 10.1002/acn3.51093

  Web of Science

 48. Generation and analysis of novel Reln-deleted mouse model corresponding to exonic Reln deletion in schizophrenia Reviewed

  Sawahata Masahito, Mori Daisuke, Arioka Yuko, Kubo Hisako, Kushima Itaru, Kitagawa Kanako, Sobue Akira, Shishido Emiko, Sekiguchi Mariko, Kodama Akiko, Ikeda Ryosuke, Aleksic Branko, Kimura Hiroki, Ishizuka Kanako, Nagai Taku, Kaibuchi Kozo, Nabeshima Toshitaka, Yamada Kiyofumi, Ozaki Norio

  PSYCHIATRY AND CLINICAL NEUROSCIENCES   Vol. 74 ( 5 ) page: 318 - 327   2020.5

   More details

  Language:Japanese   Publishing type:Research paper (scientific journal)  

  DOI: 10.1111/pcn.12993

  Web of Science

 49. Cell body shape and directional movement stability in human-induced pluripotent stem cell-derived dopaminergic neurons Reviewed

  Arioka Yuko, Shishido Emiko, Kushima Itaru, Mori Daisuke, Ozaki Norio

  SCIENTIFIC REPORTS   Vol. 10 ( 1 )   2020.4

   More details

  Language:Japanese   Publishing type:Research paper (scientific journal)  

  DOI: 10.1038/s41598-020-62598-4

  Web of Science

 50. Cutting-edge morphological studies of post-mortem brains of patients with schizophrenia and potential applications of X-ray nanotomography (nano-CT)

  Itokawa Masanari, Oshima Kenichi, Arai Makoto, Torii Yota, Kushima Itaru, Iritani Shuji, Ozaki Norio, Saiga Rino, Mizutani Ryuta

  PSYCHIATRY AND CLINICAL NEUROSCIENCES   Vol. 74 ( 3 ) page: 176 - 182   2020.3

   More details

  Language:Japanese   Publishing type:Research paper (scientific journal)  

  DOI: 10.1111/pcn.12957

  Web of Science

 51. Comprehensive analysis of a novel mouse model of the 22q11.2 deletion syndrome: a model with the most common 3.0-Mb deletion at the human 22q11.2 locus

  Saito Ryo, Koebis Michinori, Nagai Taku, Shimizu Kimiko, Liao Jingzhu, Wulaer Bolati, Sugaya Yuki, Nagahama Kenichiro, Uesaka Naofumi, Kushima Itaru, Mori Daisuke, Maruyama Kazuaki, Nakao Kazuki, Kurihara Hiroki, Yamada Kiyofumi, Kano Masanobu, Fukada Yoshitaka, Ozaki Norio, Aiba Atsu

  TRANSLATIONAL PSYCHIATRY   Vol. 10 ( 1 )   2020.2

   More details

  Language:Japanese   Publishing type:Research paper (scientific journal)  

  DOI: 10.1038/s41398-020-0723-z

  Web of Science

 52. Characterization of a schizophrenia patient with a rare RELN deletion by combining genomic and patient-derived cell analyses

  Arioka Yuko, Hirata Akihiro, Kushima Itaru, Aleksic Branko, Mori Daisuke, Ozaki Norio

  SCHIZOPHRENIA RESEARCH   Vol. 216   page: 511 - 515   2020.2

   More details

  Language:Japanese   Publishing type:Research paper (scientific journal)  

  DOI: 10.1016/j.schres.2019.10.038

  Web of Science

 53. Polygenic risk scores in schizophrenia with clinically significant copy number variants

  Taniguchi Satoru, Ninomiya Kohei, Kushima Itaru, Saito Takeo, Shimasaki Ayu, Sakusabe Takaya, Momozawa Yukihide, Kubo Michiaki, Kamatani Yoichiro, Ozaki Norio, Ikeda Masashi, Iwata Nakao

  PSYCHIATRY AND CLINICAL NEUROSCIENCES   Vol. 74 ( 1 ) page: 35 - 39   2020.1

   More details

  Language:Japanese   Publishing type:Research paper (scientific journal)  

  DOI: 10.1111/pcn.12926

  Web of Science

 54. A network of networks approach for modeling interconnected brain tissue-specific networks

  Kawakubo Hideko, Matsui Yusuke, Kushima Itaru, Ozaki Norio, Shimamura Teppei

  BIOINFORMATICS   Vol. 35 ( 17 ) page: 3092 - 3101   2019.9

   More details

  Language:Japanese   Publishing type:Research paper (scientific journal)  

  DOI: 10.1093/bioinformatics/btz032

  Web of Science

 55. Genome-Wide Association Study Detected Novel Susceptibility Genes for Schizophrenia and Shared Trans-Populations/Diseases Genetic Effect

  Ikeda Masashi, Takahashi Atsushi, Kamatanim Yoichiro, Momozawa Yukihide, Saito Takeo, Kondo Kenji, Shimasaki Ayu, Kawase Kohei, Sakusabe Takaya, Iwayama Yoshimi, Toyota Tomoko, Wakudas Tomoyasu, Kikuchi Mitsuru, Kanahara Nobuhisa, Yamamori Hidenaga, Yasuda Yuka, Watanabe Yuichiro, Hoya Satoshi, Aleksic Branko, Kushima Itaru, Arai Heii, Takaki Manabu, Hattori Kotaro, Kurrugi Hiroshi, Okahisa Yuko, Ohnuma Tohru, Ozaki Norio, Someya Toshiyuki, Hashimotovs Ryota, Yoshikawa Takeo, Kubo Michiaki, Iwata Nakao

  SCHIZOPHRENIA BULLETIN   Vol. 45 ( 4 ) page: 824 - 834   2019.7

   More details

  Language:Japanese   Publishing type:Research paper (scientific journal)  

  DOI: 10.1093/schbul/sby140

  Web of Science

 56. Quantitative facial expression analysis revealed the efficacy and time course of oxytocin in autism

  Owada Keiho, Okada Takashi, Munesue Toshio, Kuroda Miho, Fujioka Toru, Uno Yota, Matsumoto Kaori, Kuwabara Hitoshi, Mori Daisuke, Okamoto Yuko, Yoshimura Yuko, Kawakubo Yuki, Arioka Yuko, Kojima Masaki, Yuhi Teruko, Yassin Walid, Kushima Itaru, Benner Seico, Ogawa Nanayo, Kawano Naoko, Eriguchi Yosuke, Uemura Yukari, Yamamoto Maeri, Kano Yukiko, Kasai Kiyoto, Higashida Haruhiro, Ozaki Norio, Kosaka Hirotaka, Yamasue Hidenori

  BRAIN   Vol. 142   page: 2127 - 2136   2019.7

   More details

  Language:Japanese   Publishing type:Research paper (scientific journal)  

  DOI: 10.1093/brain/awz126

  Web of Science

 57. Proteomic analysis of lymphoblastoid cell lines from schizophrenic patients

  Yoshimi Akira, Yamada Shinnosuke, Kunimoto Shohko, Aleksic Branko, Hirakawa Akihiro, Ohashi Mitsuki, Matsumoto Yurie, Hada Kazuhiro, Itoh Norimichi, Arioka Yuko, Kimura Hiroki, Kushima Itaru, Nakamura Yukako, Shiino Tomoko, Mori Daisuke, Tanaka Satoshi, Hamada Shuko, Noda Yukihiro, Nagai Taku, Yamada Kiyofumi, Ozaki Norio

  TRANSLATIONAL PSYCHIATRY   Vol. 9   2019.4

   More details

  Language:Japanese   Publishing type:Research paper (scientific journal)  

  DOI: 10.1038/s41398-019-0461-2

  Web of Science

 58. Three-dimensional alteration of neurites in schizophrenia

  Mizutani Ryuta, Saiga Rino, Takeuchi Akihisa, Uesugi Kentaro, Terada Yasuko, Suzuki Yoshio, De Andrade Vincent, De Carlo Francesco, Takekoshi Susumu, Inomoto Chie, Nakamura Naoya, Kushima Itaru, Iritani Shuji, Ozaki Norio, Ide Soichiro, Ikeda Kazutaka, Oshima Kenichi, Itokawa Masanari, Arai Makoto

  TRANSLATIONAL PSYCHIATRY   Vol. 9   2019.2

   More details

  Language:English   Publishing type:Research paper (scientific journal)  

  DOI: 10.1038/s41398-019-0427-4

  Web of Science

 59. A NOVEL RARE VARIANT R292H IN RTN4R AFFECTS GROWTH CONE FORMATION AND POSSIBLY CONTRIBUTES TO SCHIZOPHRENIA SUSCEPTIBILITY

  Kimura Hiroki, Ishizuka Kanako, Wang Chenyao, Kushima Itaru, Morikawa Mako, Uno Yota, Okada Takashi, Inanda Toshiya, Aleksic Branko, Mori Daisuke, Ozaki Norio

  EUROPEAN NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY   Vol. 29   page: S1014 - S1014   2019

   More details

  Language:Japanese   Publishing type:Research paper (scientific journal)  

  DOI: 10.1016/j.euroneuro.2017.08.415

  Web of Science

 60. In Vitro Modeling of the Bipolar Disorder and Schizophrenia Using Patient-Derived Induced Pluripotent Stem Cells with Copy Number Variations of PCDH15 and RELN

  Ishii Takaya, Ishikawa Mitsuru, Fujimori Koki, Maeda Takuji, Kushima Itaru, Arioka Yuko, Mori Daisuke, Nakatake Yuhki, Yamagata Bun, Nio Shintaro, Kato Takahiro A., Yang Nan, Wernig Marius, Kanba Shigenobu, Mimura Masaru, Ozaki Norio, Okano Hideyuki

  ENEURO   Vol. 6 ( 5 )   2019

   More details

  Language:English   Publishing type:Research paper (scientific journal)  

  DOI: 10.1523/ENEURO.0403-18.2019

  Web of Science

 61. Dysregulation of schizophrenia-related aquaporin 3 through disruption of paranode influences neuronal viability

  Kunisawa Kazuo, Shimizu Takeshi, Kushima Itaru, Aleksic Branko, Mori Daisuke, Osanai Yasuyuki, Kobayashi Kenta, Taylor Anna M., Bhat Manzoor A., Hayashi Akiko, Baba Hiroko, Ozaki Norio, Ikenaka Kazuhiro

  JOURNAL OF NEUROCHEMISTRY   Vol. 147 ( 3 ) page: 395-408   2018.11

   More details

  Language:English   Publishing type:Research paper (scientific journal)  

  DOI: 10.1111/jnc.14553

  Web of Science

 62. Assessment of a glyoxalase I frameshift variant, p.P122fs, in Japanese patients with schizophrenia

  Ishizuka Kanako, Kimura Hiroki, Kushima Itaru, Inada Toshiya, Okahisa Yuko, Ikeda Masashi, Iwata Nakao, Mori Daisuke, Aleksic Branko, Ozaki Norio

  PSYCHIATRIC GENETICS   Vol. 28 ( 5 ) page: 90-93   2018.10

   More details

  Language:English   Publishing type:Research paper (scientific journal)  

  DOI: 10.1097/YPG.0000000000000204

  Web of Science

 63. Genetic and animal model analyses reveal the pathogenic role of a novel deletion of RELN in schizophrenia

  Sobue Akira, Kushima Itaru, Nagai Taku, Shan Wei, Kohno Takao, Aleksic Branko, Aoyama Yuki, Mori Daisuke, Arioka Yuko, Kawano Naoko, Yamamoto Maeri, Hattori Mitsuharu, Nabeshima Toshitaka, Yamada Kiyofumi, Ozaki Norio

  SCIENTIFIC REPORTS   Vol. 8   2018.8

   More details

  Language:English   Publishing type:Research paper (scientific journal)  

  DOI: 10.1038/s41598-018-31390-w

  Web of Science

 64. Three lines of induced pluripotent stem cells derived from a 15q11.2-q13.1 duplication syndrome patient

  Arioka Yuko, Kushima Itaru, Mori Daisuke, Ozaki Norio

  STEM CELL RESEARCH   Vol. 31   page: 240-243   2018.8

   More details

  Language:English   Publishing type:Research paper (scientific journal)  

  DOI: 10.1016/j.scr.2018.08.004

  Web of Science

 65. Single-cell trajectory analysis of human homogenous neurons carrying a rare RELN variant

  Arioka Yuko, Shishido Emiko, Kubo Hisako, Kushima Itaru, Yoshimi Akira, Kimura Hiroki, Ishizuka Kanako, Aleksic Branko, Maeda Takuji, Ishikawa Mitsuru, Kuzumaki Naoko, Okano Hideyuki, Mori Daisuke, Ozaki Norio

  TRANSLATIONAL PSYCHIATRY   Vol. 8   2018.7

   More details

  Language:English   Publishing type:Research paper (scientific journal)  

  DOI: 10.1038/s41398-018-0177-8

  Web of Science

 66. Induced pluripotent stem cells derived from a schizophrenia patient with ASTN2 deletion

  Arioka Yuko, Kushima Itaru, Kubo Hisako, Mori Daisuke, Ozaki Norio

  STEM CELL RESEARCH   Vol. 30   page: 81-84   2018.7

   More details

  Language:English   Publishing type:Research paper (scientific journal)  

  DOI: 10.1016/j.scr.2018.05.013

  Web of Science

 67. Effect of intranasal oxytocin on the core social symptoms of autism spectrum disorder: a randomized clinical trial. Reviewed

  Yamasue H, Okada T, Munesue T, Kuroda M, Fujioka T, Uno Y, Matsumoto K, Kuwabara H, Mori D, Okamoto Y, Yoshimura Y, Kawakubo Y, Arioka Y, Kojima M, Yuhi T, Owada K, Yassin W, Kushima I, Benner S, Ogawa N, Eriguchi Y, Kawano N, Uemura Y, Yamamoto M, Kano Y, Kasai K, Higashida H, Ozaki N, Kosaka H.

  Mol Psychiatry.     2018.6

   More details

  Authorship:Lead author   Language:English   Publishing type:Research paper (scientific journal)  

  DOI: 10.1038/s41380-018-0097-2.

 68. Aberrant functional connectivity between the thalamus and visual cortex is related to attentional impairment in schizophrenia. Reviewed

  Yamamoto M, Kushima I, Suzuki R, Branko A, Kawano N, Inada T, Iidaka T, Ozaki N.

  Psychiatry Res Neuroimaging.     2018.6

   More details

  Authorship:Lead author   Language:English   Publishing type:Research paper (scientific journal)  

  DOI: 10.1016/j.pscychresns.2018.06.007.

 69. Induced pluripotent stem cells derived from a schizophrenia patient with ASTN2 deletion. Reviewed

  Arioka Y, Kushima I, Kubo H, Mori D, Ozaki N.

  Stem Cell Res.     2018.5

   More details

  Authorship:Lead author   Language:English   Publishing type:Research paper (scientific journal)  

  DOI: 10.1016/j.scr.2018.05.013.

 70. Integrative Analyses of De Novo Mutations Provide Deeper Biological Insights into Autism Spectrum Disorder

  Takata Atsushi, Miyake Noriko, Tsurusaki Yoshinori, Fukai Ryoko, Miyatake Satoko, Koshimizu Eriko, Kushima Itaru, Okada Takashi, Morikawa Mako, Uno Yota, Ishizuka Kanako, Nakamura Kazuhiko, Tsujii Masatsugu, Yoshikawa Takeo, Toyota Tomoko, Okamoto Nobuhiko, Hiraki Yoko, Hashimoto Ryota, Yasuda Yuka, Saitoh Shinji, Ohashi Kei, Sakai Yasunari, Ohga Shouichi, Hara Toshiro, Kato Mitsuhiro, Nakamura Kazuyuki, Ito Aiko, Seiwa Chizuru, Shirahata Emi, Osaka Hitoshi, Matsumoto Ayumi, Takeshita Saoko, Tohyama Jun, Saikusa Tomoko, Matsuishi Toyojiro, Nakamura Takumi, Tsuboi Takashi, Kato Tadafumi, Suzuki Toshifumi, Saitsu Hirotomo, Nakashima Mitsuko, Mizuguchi Takeshi, Tanaka Fumiaki, Mori Norio, Ozaki Norio, Matsumoto Naomichi

  CELL REPORTS   Vol. 22 ( 3 ) page: 734-747   2018.1

   More details

  Language:English   Publishing type:Research paper (scientific journal)  

  DOI: 10.1016/j.celrep.2017.12.074

  Web of Science

 71. Rare loss of function mutations in N-methyl-D-aspartate glutamate receptors and their contributions to schizophrenia susceptibility

  Yu Yanjie, Lin Yingni, Takasaki Yuto, Wang Chenyao, Kimura Hiroki, Xing Jingrui, Ishizuka Kanako, Toyama Miho, Kushima Itaru, Mori Daisuke, Arioka Yuko, Uno Yota, Shiino Tomoko, Nakamura Yukako, Okada Takashi, Morikawa Mako, Ikeda Masashi, Iwata Nakao, Okahisa Yuko, Takaki Manabu, Sakamoto Shinji, Someya Toshiyuki, Egawa Jun, Usami Masahide, Kodaira Masaki, Yoshimi Akira, Oya-Ito Tomoko, Aleksic Branko, Ohno Kinji, Ozaki Norio

  TRANSLATIONAL PSYCHIATRY   Vol. 8   2018.1

   More details

  Language:English   Publishing type:Research paper (scientific journal)  

  DOI: 10.1038/s41398-017-0061-y

  Web of Science

 72. IDENTIFICATION OF RARE DISRUPTIVE VARIANTS IN VOLTAGE-GATED CHANNEL GENES (CACNA1C, CACNA1D, CACNA1S, CACNA1I) IN JAPANESE SAMPLES OF SCHIZOPHRENIA AND AUTISM SPECTRUM DISORDER USING ION TORRENT PGM PLATFORM

  Wang Chenyao, Kimura Hiroki, Xing Jingrui, Ishizuka Kanoko, Kushima Itaru, Arioka Yuko, Yoshimi Akira, Nakamura Yukako, Shiino Yomoko, Oya Yuko, Takasaki Yuto, Aleksic Branko, Mori Daisuke, Ozaki Norio

  EUROPEAN NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY   Vol. 27   page: S341-S342   2017.10

   More details

  Language:English   Publishing type:Research paper (scientific journal)  

  Web of Science

 73. MUTATION SCREENING OF THE PCDH15 GENE IN PATIENTS SUFFERING FROM AUTISM SPECTRUM DISORDERS AND SCHIZOPHRENIA

  Ishizuka Kanako, Wang Chenyao, Kimura Hiroki, Xing Jingrui, Kushima Itaru, Arioka Yuko, Yoshimi Akira, Nakamura Yukako, Oya-Ito Tomoko, Takasaki Yuto, Uno Yota, Okada Takashi, Mori Daisuke, Aleksic Branko, Ozaki Norio

  EUROPEAN NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY   Vol. 27   page: S162-S163   2017.10

   More details

  Language:English   Publishing type:Research paper (scientific journal)  

  Web of Science

 74. Rates, distribution and implications of postzygotic mosaic mutations in autism spectrum disorder

  Lim Elaine T., Uddin Mohammed, De Rubeis Silvia, Chan Yingleong, Kamumbu Anne S., Zhang Xiaochang, D'Gama Alissa M., Kim Sonia N., Hill Robert Sean, Goldberg Arthur P., Poultney Christopher, Minshew Nancy J., Kushima Itaru, Aleksic Branko, Ozaki Norio, Parellada Mara, Arango Celso, Penzol Maria J., Carracedo Angel, Kolevzon Alexander, Hultman Christina M., Weiss Lauren A., Fromer Menachem, Chiocchetti Andreas G., Freitag Christine M., Church George M., Scherer Stephen W., Buxbaum Joseph D., Walsh Christopher A.

  NATURE NEUROSCIENCE   Vol. 20 ( 9 ) page: 1217-+   2017.9

   More details

  Language:English   Publishing type:Research paper (scientific journal)  

  DOI: 10.1038/nn.4598

  Web of Science

 75. A novel rare variant R292H in RTN4R affects growth cone formation and possibly contributes to schizophrenia susceptibility

  Kimura H., Fujita Y., Kawabata T., Ishizuka K., Wang C., Iwayama Y., Okahisa Y., Kushima I., Morikawa M., Uno Y., Okada T., Ikeda M., Inada T., Branko A., Mori D., Yoshikawa T., Iwata N., Nakamura H., Yamashita T., Ozaki N.

  TRANSLATIONAL PSYCHIATRY   Vol. 7   2017.8

   More details

  Language:English   Publishing type:Research paper (scientific journal)  

  DOI: 10.1038/tp.2017.170

  Web of Science

 76. Rare genetic variants in CX3CR1 and their contribution to the increased risk of schizophrenia and autism spectrum disorders

  Ishizuka K., Fujita Y., Kawabata T., Kimura H., Iwayama Y., Inada T., Okahisa Y., Egawa J., Usami M., Kushima I., Uno Y., Okada T., Ikeda M., Aleksic B., Mori D., Someya To, Yoshikawa T., Iwata N., Nakamura H., Yamashita T., Ozaki N.

  TRANSLATIONAL PSYCHIATRY   Vol. 7   2017.8

   More details

  Language:English   Publishing type:Research paper (scientific journal)  

  DOI: 10.1038/tp.2017.173

  Web of Science

 77. Possible involvement of a cell adhesion molecule, Migfilin, in brain development and pathogenesis of autism spectrum disorders. Reviewed

  Ishizuka K, Tabata H, Ito H, Kushima I, Noda M, Yoshimi A, Usami M, Watanabe K, Morikawa M, Uno Y, Okada T, Mori D, Aleksic B, Ozaki N, Nagata KI.

  J Neurosci Res.     2017

   More details

  Language:English   Publishing type:Research paper (scientific journal)  

  DOI: 10.1002/jnr.24194

 78. Copy number variant in the region of adenosine kinase (ADK) and its possible contribution to schizophrenia susceptibility. Reviewed

  Kimura H, Kushima I, Yohimi A, Aleksic B, Ozaki N.

  Int J Neuropsychopharmacol.     2017

   More details

  Language:English   Publishing type:Research paper (scientific journal)  

  DOI: 10.1093/ijnp/pyx103

 79. Single-neuron and genetic correlates of autistic behavior in macaque. Reviewed

  Yoshida K, Go Y, Kushima I, Toyoda A, Fujiyama A, Imai H, Saito N, Iriki A, Ozaki N, Isoda M.

  Sci Adv.   Vol. 2 ( 9 ) page: e1600558   2016.9

   More details

  Language:English   Publishing type:Research paper (scientific journal)  

 80. Parental Origin of Interstitial Duplications at 15q11.2-q13.3 in Schizophrenia and Neurodevelopmental Disorders. Reviewed

  Isles AR, Ingason A, Lowther C, Walters J, Gawlick M, Stöber G, Rees E, Martin J, Little RB, Potter H, Georgieva L, Pizzo L, Ozaki N, Aleksic B, Kushima I, Ikeda M, Iwata N, Levinson DF, Gejman PV, Shi J, Sanders AR, Duan J, Willis J, Sisodiya S, Costain G, Werge TM, Degenhardt F, Giegling I, Rujescu D, Hreidarsson SJ, Saemundsen E, Ahn JW, Ogilvie C, Girirajan SD, Stefansson H, Stefansson K, O'Donovan MC, Owen MJ, Bassett A, Kirov G.

  PLoS Genet.   Vol. 12 ( 5 ) page: e1005993   2016.5

   More details

  Language:English   Publishing type:Research paper (scientific journal)  

▼display all

Books 16

 1. CNV検査の保険適用が統合失調症の診療に与えるインパクト

  久島周( Role: Joint author)

  臨床精神医学  2023.5 

   More details

  Language:Japanese

 2. 統合失調症のゲノム解析と病態解析

  ( Role: Joint author)

  精神医学  2023.4 

   More details

  Language:Japanese

 3. 摂食障害のゲノム研究

  久島周( Role: Joint author)

  臨床精神医学  2023.3 

   More details

  Language:Japanese

 4. 脳科学と精神医学

  久島周( Role: Joint author)

  精神科専門医テキスト  2023 

   More details

  Language:Japanese

 5. 精神医学・遺伝学における症例報告の意義と倫理

  久島周( Role: Joint author)

  臨床精神医学  2022.2 

   More details

  Language:Japanese

 6. 自閉スペクトラム症の発症に関わる ゲノムバリアント

  ( Role: Joint author)

  CLINICAL NEUROSCIENCE  2022 

   More details

  Language:Japanese

 7. 精神科臨床 Legato ARHGAP10遺伝子変異と統合失調症発症の関連

  ( Role: Joint author)

  メディカルレビュー社  2021.3 

   More details

  Language:Japanese

 8. 統合失調症の発症と自閉スペクトラム症とのオーバーラップ

  久島周( Role: Joint author)

  先端医学社  2021.3 

   More details

  Language:Japanese

 9. 「精神医学における科学的基盤」 ゲノムと精神医学―精神疾患のゲノム基盤と遺伝環境相互作用解明はどのようにして精神医学にイノベーションをもたらすか

  学樹書院  2020.1 

 10. 細胞 稀なバリアントに着目した精神疾患のゲノム研究

  ニューサイエンス社  2019.12 

 11. 分子精神医学 ヒトゲノムコピー数変異(CNV)

  岩田仲生他( Role: Joint author)

  先端医学社  2015.4 

   More details

  Language:Japanese

 12. 図説 分子病態学 第5版 精神疾患:統合失調症と双極性障害

  一瀬白帝他( Role: Joint author)

  中外医学社  2014.1 

   More details

  Language:Japanese

 13. ファインケミカル 精神障害のゲノム研究

  糸川昌成他( Role: Joint author)

  シーエムシー出版  2012.7 

   More details

  Language:Japanese

  広汎性発達障害,統合失調症,双極性障害などの精神障害の発症には遺伝因子が強く関与する。近年の大規模な全ゲノム関連解析とCNV 解析から上記精神障害の発症に関与する変異が同定され,分子病態の解明に向けて臨床・基礎研究ともに新たな展望が開けつつある。ゲノム研究は異なる障害間の病因・病態における連続性も明らかにしつつある。

 14. BRAIN and NERVE 発達期精神障害─発達障害を中心に

  笠井清登他( Role: Joint author)

  医学書院  2012 

   More details

  Language:Japanese

   DSM-IV-TR(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Fourth Edition, Text Revision)では,発達期精神障害,すなわち幼児期,小児期,青年期に初めて診断される障害として,知的障害,学習障害,運動能力障害,コミュニケーション障害,広汎性発達障害,注意欠如・多動性障害(attention-deficit hyperactivity disorder:ADHD)および破壊的行動障害,幼児期または小児期早期の哺育・摂食障害,チック障害,排泄障害,幼児期・小児期・青年期のその他の障害が含まれる。診断される時期に基づいてカテゴリー化されているため多様な障害を含むが,有病率の高さからすれば,現在,発達障害と総称されている障害が主要なものである。
   発達障害には明確な定義はないが,脳機能の相違によって認知・行動面の偏りを生じ,そのために日常生活に困難をきたす状態をいう。発症因としては,多因子疾患の中では遺伝因子が比較的高いが,胎生期,周産期,出生後早期などの環境因子の関与も示されている。遺伝因子と環境因子の相互作用の分子基盤として,遺伝子のエピジェネティックな変化が発達障害の発症に寄与していることを示唆する知見も,近年報告されている。
   本稿では,発達障害の診断とその病態上の位置づけについて述べたうえで,遺伝子研究,画像研究の最新の知見を展望し,今後の研究の方向性について論じることとする。

 15. 精神医学キーワード辞典 うつ病の遺伝子・環境相関仮説

  松下正明他( Role: Joint author)

  中山書店  2011.7 

   More details

  Language:Japanese

 16. 精神医学領域の論文を読みこなすキーワード100 ゲノムコピー数変異

  新興医学出版社 

▼display all

Presentations 7

 1. 頻度の稀なバリアントに基づいた精神疾患の診断 ~統合失調症(SCZ)患者で見逃されている可能性がある遺伝性疾患~

  久島周

  第44回日本生物学的精神医学会 

   More details

  Event date: 2022.11

  Language:Japanese   Presentation type:Symposium, workshop panel (public)  

 2. 精神疾患横断的に発症に関与するゲノムコピー数変異 統合失調症と自閉スペクトラム症に着目して

  久島周

  第43回日本生物学的精神医学会 

   More details

  Event date: 2021.7

  Language:Japanese   Presentation type:Symposium, workshop panel (public)  

 3. 統合失調症のゲノム解析と診断法・治療薬開発への展開

  久島周

  第43回日本生物学的精神医学会  2021.7.14 

   More details

  Event date: 2021.7

  Language:Japanese   Presentation type:Symposium, workshop panel (public)  

 4. 精神疾患横断的に発症に関与するゲノムコピー数変異統合失調症と自閉スペクトラム症に着目して

  日本人類遺伝学会 第65回大会  2020.11.18  日本人類遺伝学会

   More details

  Event date: 2020.11 - 2020.12

  Language:Japanese  

 5. 統合失調症のゲノムコピー数変異(CNV)解析

  久島周他

  第10回日本統合失調症学会若手シンポジウム 

   More details

  Event date: 2015.3

  Language:Japanese   Presentation type:Symposium, workshop panel (nominated)  

  Country:Japan  

  統合失調症の発症に遺伝要因が強く関与することが多数の疫学研究から支持されているが、長年、その分子基盤は不明であった。近年のゲノム解析技術の向上、サンプルサイズの大規模化を背景に、ここ数年で発症に強い影響を及ぼす稀な変異の同定が多数報告されるようになった。
  我々は、統合失調症を対象としたゲノムコピー数変異(CNV)解析を実施し、発症に強い影響を及ぼす稀な(<1%)CNVの探索を実施した。CNVは、染色体上の1kb 以上にわたるゲノムDNA が、通常2 コピーのところ、1 コピー以下(欠失)、あるいは3 コピー以上(重複)となる変異を指す。Array CGHを用いた高解像度のゲノムワイド解析から、XXXやXXYを含む大規模染色体異常をもつ患者を複数同定した。また近年報告されている1q21.1欠失、3q29欠失、15q11.2欠失、16p11.2重複、22q11.2欠失といった大規模反復性CNVを複数の患者で同定した。これらCNVはsegmental duplication (SD)と呼ばれるゲノム構造間で起こり、CNV領域に含まれる複数の神経発達関連遺伝子に影響を与え、発症に繋がると考えらえる。また上記の大規模CNVに加えて、1~少数の遺伝子に重なる小規模CNVを同定し、神経発達に重要な機能を持つ遺伝子に影響を及ぼすものを多数同定した。
  統合失調症ではどのような生物学的機能が障害を受けているかをさらに明確化するため、in silico解析を行い、患者で同定したCNVがシナプス関連遺伝子群に集積するとの知見も得られつつある。上述した個々のCNVは自閉症スペクトラム障害、双極性障害を含む他の疾患と関連するものが多く、精神疾患が現在の症候学に基づく診断体系にとらわれない病態上の連続性が示唆された。
   CNV解析から、本疾患の遺伝学的異質性の一端が明らかになったが、我々は同定したCNVを出発点に分子病態や臨床表現型・中間表現型との関連について検討を始めている(Genotype-First Approach)。具体的には、病的CNVをもつ患者からのiPS細胞樹立と分子病態研究への利用、CNVに基づいたモデル動物の作製・探索、同一CNVをもつ患者の臨床的表現型・中間表現型の検討である。
   以上、今回のシンポジウムでは、統合失調症のCNV解析に基づいた包括的な分子病態研究について述べる。

 6. 統合失調症のゲノムコピー数変異(CNV)解析

  久島周他

  第3回霊長類認知ゲノミクスワークショップ 

   More details

  Event date: 2015.3

  Language:Japanese   Presentation type:Symposium, workshop panel (nominated)  

  Country:Japan  

 7. 臨床と遺伝子像 自閉スペクトラム症(ASD)の遺伝子解析から 最近わかってきたこと

  久島周他

  第4回日本情動学会 シンポジウム 

   More details

  Event date: 2014.11

  Language:Japanese   Presentation type:Symposium, workshop panel (nominated)  

  Country:Japan  

▼display all

Research Project for Joint Research, Competitive Funding, etc. 3

 1. 精神疾患の統合的ゲノム解析と分子病態研究

  2017 - 2018

  先進医薬研究振興財団 平成29 年度(第11回)精神薬療分野 若手研究者助成金 

   More details

  Grant type:Competitive

 2. 精神障害リスク変異22q11.2欠失と3q29欠失のモデル動物・iPS細胞を用いた分子病態研究

  2017 - 2018

  武田科学振興財団 2017年度医学系研究奨励 

  久島周

   More details

  Grant type:Competitive

 3. 精神疾患のゲノムコピー数変異解析に基づく分子病態研究

  2017 - 2018

  豊秋奨励会 平成29年度 研究費助成 

   More details

  Grant type:Competitive

KAKENHI (Grants-in-Aid for Scientific Research) 5

 1. 統合失調症のゲノムコピー数変異解析とバイオインフォマティクスを用いた分子病態研究

  2015 - 2017

  科学研究費補助金  若手研究(B)

   More details

  Authorship:Principal investigator 

 2. 稀なゲノムコピー数変異に着目した統合失調症の分子病態研究

  2014 - 2015

  科学研究費補助金 

   More details

  Authorship:Principal investigator 

 3. ノンコーディング領域と中間サイズの変異に着目した精神疾患の遺伝要因解明

  Grant number:21K07543   2021.4 - 2024.3

  科学研究費補助金  基盤研究(C)

   More details

  Authorship:Principal investigator 

 4. ゲノムコピー数変異データに基づく精神疾患病態の多階層的理解

  Grant number:21H00194   2021.4 - 2023.3

  科学研究費補助金   新学術領域研究(研究領域提案型)

   More details

  Authorship:Principal investigator  Grant type:Competitive

 5. Molecular analysis of bipolar disorder based on copy number variation

  Grant number:17H05090  2017.4 - 2020.3

  Kushima Itaru

   More details

  Authorship:Principal investigator 

  Grant amount:\25480000 ( Direct Cost: \19600000 、 Indirect Cost:\5880000 )

  Genetic factors have an important role for the risk of bipolar disorder (BD), but the details remained unclear. In this study, we performed a genome-wide analysis of copy number variations (CNVs), which have been implicated in other psychiatric disorders. We found that CNVs previously associated with psychiatric disorders may increase the risk for BD. Further analysis of CNV data revealed the involvement of lipid metabolism in the pathogenesis of BD. We analyzed iPS cells derived from BD patients with specific BD-associated CNVs and observed morphological abnormalities of dendrites and synapses in neurons.

 

Teaching Experience (On-campus) 2

 1. 生涯健康と医学

  2020

   詳細を見る

  精神疾患とゲノム

 2. Ph.D. Professional: Gateway to Success in Frontier Asia Young Mentorship Program, Genetic analysis of psychiatric diseases

  2014

 

Academic Activities 1

 1. 東海精神神経学会

  Role(s):Planning, management, etc.

   More details

  Type:Academic society, research group, etc.