Updated on 2022/04/12

写真a

 
TAKADA Shuto
 
Organization
Nagoya University Hospital Anesthesiology Assistant professor of hospital
Title
Assistant professor of hospital

Degree 1

  1. 学士(医学) ( 2019.3   名古屋大学 )